Dítě v rodičovském konfliktu – květen

Jedná se o podpůrnou skupinu určenou všem rodičům, kteří se momentálně potýkají s rozchodovou či rozvodovou situací.

Cyklus 5 setkání je zaměřen především na psychické prožívání dětí během rozpadu rodiny.

Uzavřená skupina bude zaměřena edukativně i zážitkově. Rámcově se budeme dotýkat obtížných situací či konfliktních momentů, které se obvykle v této životní etapě u dětí objevují (například problematický kontakt dítěte s odcházejícím rodičem). Účastníkům bude dán prostor pro sdílení a budou diskutována témata, se kterými se během i po rozchodu/rozvodu mohou setkávat ve svých rodinách. Lektorky budou vždy reagovat na aktuální potřeby účastníků.

Přály bychom si, aby rodiče lépe zvládali dlouhodobý a náročný proces rozpadu rodiny. Věříme, že by tím velmi pomohli svým dětem, které vnímáme jako nejvíce ohrožené.

Kurzu se mohou účastnit jak jednotlivci, tak i dvojice rodičů.

Lektorky: Mgr. Barbora Syptáková, Mgr. Alice Tichá

Kdy: pravidelná setkání ve večerních hodinách během května 2016 – termíny se přizpůsobí většině skupiny

Cena: Za celý blok 700Kč/os. Snížená částka je možná díky finančnímu příspěvku od Sberbank.  Min. počet účastníků 5.

Registrace: Přihlásit se můžete na emailu: ticha@cediro.cz nebo tel.: 775 072 663. Do 3 dnů od potvrzení registrace je nutné uhradit celou částku za cyklus nebo seminář na účet Spolku CE-DI-RO, z.s. 107-9195360217/0100, do poznámky přidejte jméno.