Terapeutky


mic

 

 

 

 


tanecnice

 

Mgr. Alice Tichá

Vystudovala jsem psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V rámci své diplomové práce jsem působila na Klinice dětské onkologie v Brně, kde jsem se skupinově i individuálně věnovala sourozencům onkologicky nemocných dětí. Již při studiu jsem začala pracovat v organizaci Spondea o. p. s., kde jsem v Krizovém centru pracovala s dětmi a jejich rodinami. V současné době působím také jako školní psycholožka. Absolvovala jsem Výcvik krizové intervence a první psychosociální pomoci a kurz Trauma zaměřený na práci traumatickými zážitky a zkušenostmi. V červnu 2018 jsem dokončila prezenční část výcviku v Gestalt terapii, Školitel – Institut Dialog, Brno. V současné době jsem frekventantkou výcviku zaměřeného na Gestalt terapii s dětmi a dospívajícími (INDEPT).

Ve své terapeutické praxi se věnuji dospělým i dětským klientům. Těším se na setkání s vámi! 

e-mail:     ticha.psychologie@gmail.com

Telefon:    +420 775 072 663

Vzhledem k téměř naplněné kapacitě klientů, počítejte prosím s delšími objednacími lhůtami. 

 

Mgr. Jana Tichá

Magisterský titul z jednooborové psychologie jsem získala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Dlouhodobě se orientuji především na oblast psychologie dítěte, rodiny a témata s tím související. Od roku 2013 jsem pracovala v organizaci Spondea, o.p.s. jako psycholog v Krizovém centru pro děti, dospívající a rodinu. Absolvovala jsem kurz Krizové intervence a vzdělávací programy zaměřené především na práci s dětmi z neúplných rodin, či s dětmi z prostředí domácího násilí. Od roku 2017 působím v Pedagogicko-psychologické poradně Brno. Náplní mé práce je především diagnostika specifických poruch učení, kognitivních schopností, školní zralosti a nadání, výchovné a kariérní poradenství. V současné době jsem v pětiletém akreditovaném psychoterapeutickém výcviku – Systemický výcvik v rodinné terapii (postmoderní a dialogické směry), školitel Dialogický institut pro psychoterapii.  Dále se vzdělávám zejména v oblasti poradenství pro děti a rodinu. Zajímám se o projektivní metody, relaxační techniky a přístupy, které mají přesah do dalších oborů, například o primární reflexy, senzorickou integraci, oční pohyby,…

Pracuji s dětskými i dospělými klienty, jednotlivci, páry i rodinami.

e-mail:      psychologie.janaticha@gmail.com

Telefon:    +420 735 516 178

Vzhledem k téměř naplněné kapacitě klientů, počítejte prosím s delšími objednacími lhůtami. 

 

Mgr. Bc. Kristýna Poláčková

Jednooborovou psychologii jsem vystudovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Mimo to jsem získala bakalářský titul ze sociální práce na Fakultě sociálních studií. Ihned po škole jsem nastoupila do neziskové organizace, kde jsem pracovala s lidmi trpícími schizofrenií. Tam jsem také zůstala až do nástupu na mateřskou dovolenou. Aktuálně jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v systemické rodinné terapii.

Ve své praxi pracuji zejména s dospělými. Těším se na setkání s Vámi.

e-mail: polackovapsycholog@gmail.com

tel.: +420 739 232 436

 

 

V současné době canisterapii neposkytujeme!pes

 

 

 

houpacka

Během kozultací nezvedáme telefon. Na zmeškaný hovor nebo SMS odpovídáme ihned, jakmile je to možné.