Tým


mic

 

 

 

 


tanecnice

 

Mgr. Alice Tichá

Vystudovala jsem psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V rámci své diplomové práce jsem působila na Klinice dětské onkologie v Brně, kde jsem se skupinově i individuálně věnovala sourozencům onkologicky nemocných dětí. Již při studiu jsem začala pracovat v organizaci Spondea o. p. s., kde jsem v Krizovém centru pracovala s dětmi a jejich rodinami. Absolvovala jsem Výcvik krizové intervence a první psychosociální pomoci a kurz Trauma zaměřený na práci traumatickými zážitky a zkušenostmi. Od roku 2010 mám se svým psem složené canisterapeutické zkoušky a canisterapii se aktivně věnuji. V červnu 2018 jsem dokončila prezenční část výcviku v Gestalt terapii, Školitel – Institut Dialog, Brno. Ve své terapeutické praxi se věnuji dospělým i dětským klientům. Těším se na setkání s vámi! 

e-mail:     ticha.psychologie@gmail.com

Telefon:    +420 775 072 663

 

 

Mgr. Jana Tichá

Magisterský titul z jednooborové psychologie jsem získala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Dlouhodobě se orientuji především na oblast psychologie dítěte, rodiny a témata s tím související. Od roku 2013 jsem pracovala v organizaci Spondea, o.p.s. jako psycholog v Krizovém centru pro děti, dospívající a rodinu. Absolvovala jsem kurz Krizové intervence a vzdělávací programy zaměřené především na práci s dětmi z neúplných rodin, či s dětmi z prostředí domácího násilí. Od roku 2017 jsem působila v Pedagogicko-psychologické poradně Brno. Náplní mé práce byla především diagnostika specifických poruch učení, kognitivních schopností, školní zralosti a nadání, výchovné a kariérní poradenství. Nadále se vzdělávám zejména v poradenství pro děti a rodinu. Zajímám se o projektivní metody a relaxační techniky. Pracuji primárně s dětmi od tří let a s dospívajícími.

e-mail:      psychologie.janaticha@gmail.com

Telefon:    +420 735 516 178

 

 

 

 

V současné době canisterapii neposkytujeme!pes

 

 

 

houpacka

Během kozultací nezvedáme telefon. Na zmeškaný hovor nebo SMS odpovídáme ihned, jakmile je to možné.