Služby

fotbal

 

 

 

 

 

 

 

ahoj

 

 

 

 

 

tanecnice

 

K naplnění cílů našeho spolku využíváme různých možností intervence. Během první konzultace, na kterou se můžete objednat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, se společně domlouváme, co by mělo být výsledkem naší spolupráce, a také na možnostech, které mohou pomoci k naplnění domluveného cíle.

 

Rozsah i frekvence konzultací se zpravidla odvíjí od řešeného tématu a samozřejmě od vaší spokojenosti. Můžete spolupráci kdykoli přerušit nebo ukončit. Vzhledem k tomu, že služby nejsou financovány zdravotní pojišťovnou, ale hradí se přímou platbou, máte právo vystupovat i zcela anonymně.

 

Všechny informace, které v průběhu konzultace o klientovi získáme, považujeme za důvěrné a nesdělujeme je dalším osobám, pokud nespadají pod zákonem stanovenou oznamovací povinnost. Při práci s dětmi a mladistvými do 15-ti let komunikujeme se zákonnými zástupci takové informace, na kterých se s dětským klientem společně dohodneme.

Individuální konzultace pro děti

Samotné konzultaci s dítětem předchází krátký rozhovor s rodičem (často za přítomnosti dítěte), kdy se společně domluvíme na způsobu spolupráce. Zajímá nás i pohled samotného dítěte na celou situaci a má možnost se k navrhovaným způsobům práce vyjádřit. Naším cílem je vytvořit bezpečné prostředí a navázání důvěryhodného vztahu, který je podmínkou pro uspokojivý výsledek naší spolupráce. Styl práce přizpůsobujeme věku a zájmům dítěte. Pracujeme s různorodým materiálem, který je dětem blízký (výtvarné potřeby, plastelína, stavebnice, hrací figurky, pískoviště, atp.) 

Individuální konzultace s dospělými

 

Rodinná terapie

Při práci s dětmi a řešení rodinné problematiky je často potřebná komunikace se všemi členy rodiny. V naší praxi se setkáváme s tím, že potíže dítěte jsou spojeny s fungováním celého rodinného systému. Z tohoto důvodu se zaměřujeme také na rodinnou terapii, kdy se psychologické konzultace účastní celá rodina. Pokud jsou členové rodiny zahlceni obtížnou situací, mnohdy se jednotlivě snaží o její zlepšení podle svého nejlepšího vědomí, ale již jim nezbývá energie na naslouchání a vnímání potřeb ostatních. Terapeut podporuje komunikaci a vzájemné naslouchání mezi členy rodiny a pomáhá jim objevit nové možnosti komunikace, které mohou být více funkční než ty, které rodina doposud používá.

Canisterapie

Canisterapie je pomocnou terapeutickou metodou, ke které se využívá speciálně cvičený pes. Dětský klient je po celou dobu konzultace se psem v přímém kontaktu. Může psa česat, dávat mu povely, hrát si s ním, krmit ho nebo se s ním jen mazlit a současně se učit vnímat náznaky, kterými dává pes najevo své emoce. Dítě přirozeně rozvíjí své sociální dovednosti a pomáhá mu to lépe se vyznat v sociálních situacích. Canisterapie pomáhá podpořit slovní i mimoslovní komunikaci, je vhodná k nácviku koncentrace a paměti, pomáhá s vyjádřením pocitů a uvolněním napětí. Dále může pomoci rozvíjet hrubou a jemnou motoriku. Odborně vedená hra se psem podněcuje k pohybu a současně má velký vliv na psychiku. Přispívá k duševní rovnováze a rozvoji motivace.

Skupinová terapie

Tento přístup využívá k léčbě skupinové dynamiky, tedy vztahu a interakci mezi členy skupiny. Jedná se o uzavřenou skupinu, kdy se členové postupně poznávají, buduje se důvěra, pozice a role. Díky vztahům ve skupině a zpětné vazbě si člověk může uvědomit, v čem selhává, může vytvořit pevné vztahy a zažívat mezilidské konflikty v bezpečném prostředí. Prospěšné jsou i podpůrné skupiny, které pojí stejné téma. Díky tomu mohou členové skupiny sdílet své příběhy s lidmi, kteří mají podobné prožitky. Např. podpůrná skupina pro děti a adolescenty s onemocněním diabetes mellitus I. typu. Plánujeme otevření několika skupin, pro informace sledujte aktuality.

rodina

 

 

 

 

 

 

 

mic

 

 

 

 

 

 

kniha