Služby

fotbal

 

 

 

 

 

 

 

ahoj

 

 

 

 

 

tanecnice

 

K naplnění cílů našeho spolku využíváme různých možností intervence. Během první konzultace, na kterou se můžete objednat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, se společně domlouváme, co by mělo být výsledkem naší spolupráce, a také na možnostech, které mohou pomoci k naplnění domluveného cíle.

 

Rozsah i frekvence konzultací se zpravidla odvíjí od řešeného tématu a samozřejmě od vaší spokojenosti. Můžete spolupráci kdykoli přerušit nebo ukončit. Vzhledem k tomu, že služby nejsou financovány zdravotní pojišťovnou, ale hradí se přímou platbou, máte právo vystupovat i zcela anonymně.

 

Všechny informace, které v průběhu konzultace o klientovi získáme, považujeme za důvěrné a nesdělujeme je dalším osobám, pokud nespadají pod zákonem stanovenou oznamovací povinnost. Při práci s dětmi a mladistvými do 15-ti let komunikujeme se zákonnými zástupci takové informace, na kterých se s dětským klientem společně dohodneme.

Individuální konzultace pro děti

Samotné konzultaci s dítětem předchází rozhovor s rodičem, který by měl ideálně probíhat bez přítomnosti dítěte, kdy se společně domluvíme na způsobu spolupráce. Další setkání již probíhá společně s dítětem, kdy je rodič krátce přítomen, ale po navázání kontaktu zůstává dítě v místnosti s terapeutkou samotné. Zajímá nás i pohled samotného dítěte na celou situaci a má možnost se k navrhovaným způsobům práce vyjádřit. Naším cílem je vytvořit bezpečné prostředí a navázání důvěryhodného vztahu, který je podmínkou pro uspokojivý výsledek naší spolupráce. Styl práce přizpůsobujeme věku a zájmům dítěte. Pracujeme s různorodým materiálem, který je dětem blízký (výtvarné potřeby, plastelína, stavebnice, hrací figurky, pískoviště, atp.). Po 5 setkáních s dítětem zpravidla navazuje konzultace s rodiči (bez přítomnosti dítěte), kdy je možné konzultovat nové skutečnosti nebo doporučení. Dítě je o těchto setkáních informováno a je předem s terapeutkou domluveno na tom, co bude obsahem setkání s rodiči.

Setkání trvá 50 minut.

Individuální konzultace s dospělými

Vytváříme bezpečný prostor pro práci na tématech která jsou pro vás důležitá. Během setkání neudílíme rady, protože jenom vy jste experti na svůj vlastní život, ale jsme vašimi průvodci na cestě, kdy potřebujete podporu zvenčí. Naše setkání vám mohou pomoci uvědomit si své problémy v souvislostech a podívat se na situaci jiným způsobem. Můžete tak najít sami sebe a začít žít svůj vlastní život radostněji, podle svých přání a potřeb.

Setkání trvá 50 minut.

Rodinná terapie

Při práci s dětmi a řešení rodinné problematiky je často potřebná komunikace se všemi členy rodiny. V naší praxi se setkáváme s tím, že potíže dítěte jsou spojeny s fungováním celého rodinného systému. Z tohoto důvodu se zaměřujeme také na rodinnou terapii, kdy se psychologické konzultace účastní celá rodina. Pokud jsou členové rodiny zahlceni obtížnou situací, mnohdy se jednotlivě snaží o její zlepšení podle svého nejlepšího vědomí, ale již jim nezbývá energie na naslouchání a vnímání potřeb ostatních. Terapeut podporuje komunikaci a vzájemné naslouchání mezi členy rodiny a pomáhá jim objevit nové možnosti komunikace, které mohou být více funkční než ty, které rodina doposud používá.

Canisterapie

Canisterapie je pomocnou terapeutickou metodou, ke které se využívá speciálně cvičený pes. Dětský klient je po celou dobu konzultace se psem v přímém kontaktu. Může psa česat, dávat mu povely, hrát si s ním, krmit ho nebo se s ním jen mazlit a současně se učit vnímat náznaky, kterými dává pes najevo své emoce. Dítě přirozeně rozvíjí své sociální dovednosti a pomáhá mu to lépe se vyznat v sociálních situacích. Canisterapie pomáhá podpořit slovní i mimoslovní komunikaci, je vhodná k nácviku koncentrace a paměti, pomáhá s vyjádřením pocitů a uvolněním napětí. Dále může pomoci rozvíjet hrubou a jemnou motoriku. Odborně vedená hra se psem podněcuje k pohybu a současně má velký vliv na psychiku. Přispívá k duševní rovnováze a rozvoji motivace. Canisterapii v současné době neposkytujeme!

 

 

rodina

 

 

 

 

 

 

 

mic

 

 

 

 

 

 

kniha