Cyklus seminářů „Spokojené dítě“

Cyklus seminářů „Spokojené dítě“

Zajímá vás, co znamená pláč, když odcházíte od svého ročního dítěte? Přemýšlíte nad tím, jak postupovat při úrazu hlavy u malého dítěte? Chcete si vyzkoušet, jak správně dýchat a masírovat srdce při zástavě u novorozence nebo batolete? Stále narážíte na doporučení, že se děti nemají posazovat, ale nevíte proč? Pak si udělejte v březnu čas na cyklus přednášek „Spokojené dítě“.


1. seminář: Zdravý vývoj dítěte z pohledu fyzioterapie, leden 2016, duben 2016

Lektor: Bc. Eliška Vejrostová
Seminář je zaměřený na psychomotorický vývoj dítěte, a to především na jeho motorickou část, od narození až po jeho první krůčky. Právě v tomto období dochází u zdravého dítěte k bouřlivému rozvoji jeho dovedností, proto se především zaměříme na hrubou a jemnou motoriku dítěte (např. kdy se začíná přetáčet na bříško, kdy začíná lézt, kdy se postaví na nožky, kdy a jak uchopuje předměty) a na to, jak ji správně rozvíjet. V další části semináře se budeme věnovat správné manipulaci s dítětem, protože tím, jak jej zvedáme či chováme, ovlivňujeme jeho motorický vývoj nejvíce. Také si řekneme, čeho bychom se v prvním roce dítěte měli vyvarovat. Proč dítě předčasně neposazovat či jej vodit za ruce, a také proč nepoužívat pomůcky jako jsou chodítka a různá hopsadla.

2. seminář: První pomoc dětí, leden 2016, duben 2016

Seminář bude rozložen do několika bloků. Stěžejní částí bude představení zásad kardiopulmonální resuscitace s ohledem na specifika v různých věkových obdobích dítěte. Bude možné si vyzkoušet umělé dýchání i srdeční masáž na speciální nácvikové panence. Správně poskytnutá první pomoc může zachránit život miminka. Dále si představíme postup ošetření popálenin, řezných ran, ošetření úrazů hlavy u jednotlivých vývojových období.

3. seminář: Psychický vývoj dítěte, leden 2016, duben 2016
Lektor: Mgr. Alice Tichá
Seminář je zaměřený na psychický vývoj dítěte v období novorozeneckém a kojeneckém, s přesahem do období batolecího (od narození do tří let). Věnuje se především tématu citové vazby mezi dítětem a pečující osobou (nejčastěji matkou), která se vytváří od narození, a významně ovlivňuje psychický vývoj po celý život dítěte. Pro malé děti je nejdůležitější nabýt pocitu jistoty a bezpečí, aby se mohly dále přirozeně a zdravě vyvíjet. Zaměříme se tedy na to, co můžeme pro naše děti udělat, aby se cítily v novém světě, do kterého se narodí, bezpečně.
Konkrétněji se budeme zabývat tématy, která souvisejí se samostatným usínáním, navazováním vrstevnických vztahů, či vztahům dítěte s dalšími členy rodiny. Také se dotkneme významné vývojové etapy pro rozvoj osobnosti dítěte, kterou můžeme označit jako „batolecí vzdor“.

Cena: Celý cyklus „Spokojené dítě“ stojí 800 Kč. Jednotlivé přednášky 300 Kč. Pokud přijdete v páru, cena za cyklus je 1 300Kč pro oba.

Počet účastníků je u každého semináře omezen na 10, aby byl prostor pro dotazy a praktické ukázky.

Registrace: Přihlásit se můžete na emailu:ticha@cediro.cz nebo tel.: 775 072 663. Do 3 dnů od potvrzení registrace je nutné uhradit celou částku za cyklus nebo seminář na účet Spolku CE-DI-RO, z.s. 107-9195360217/0100, do poznámky přidejte jméno.